Ochrana osobních údajů

Společnost MARWAY s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 29130794, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 202005, e-mail info@max3.cz, tel. 602 389 501, jako správce osobních údajů zpracovává v případě vaší poptávky služeb (včetně otázky prodejních míst a kontaktování prostřednictvím kontaktního formuláře) na internetových stránkách www.max3.cz následující osobní údaje:

  • síťové identifikátory (IP adresu, cookies umožňující správné zobrazení obsahu internetových stránek),
  • jméno a příjmení, emailovou adresu a text zprávy v případě poptávky prostřednictvím kontaktního formuláře,
  • jméno a příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a PSČ v případě poptávky informací o prodejních místech.

Shora uvedené osobní údaje, s výjimkou síťových identifikátorů, je nutné zpracovat za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz, pro vytvoření nabídky služeb nebo jednání o této nabídce. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Síťové identifikátory zpracováváme na základě oprávněného zájmu MARWAY s.r.o. zobrazovat Vám naše stránky ve správné podobě. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) shora jmenovaného nařízení.

Vaše osobní údaje bude společnost MARWAY s.r.o. zpracovávat po dobu 1 roku od Vaší poptávky, případně po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a MARWAY s.r.o.

Vezměte prosím na vědomí, že podle předpisů o ochraně osobních údajů máte zejména právo:

  • požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů, aktualizaci či opravu osobních údajů;
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

V podrobnostech si dovolujeme odkázat na právní předpisy o ochraně osobních údajů, zejména shora jmenované nařízení (EU) 2016/679 a zákon o ochraně osobních údajů.